پرچم ایران
Medical Services Insurance Organization
پنجشنبه 2 اسفند 1397   19:43:41
نقشه سایت
تماس با ما
خانه
English Version
آخرین بروزرسانی:
يكشنبه 9 دي 1397 14:39:06
معرفی مدیران
ردیف
نام
نام خانوادگی
سمت
شماره اداره
1
نادر
نانبخش
مدیر کل
32238207
2
فریده
جعفری یخفروزان
معاون بیمه و درمان
32238207
3
سید رضا
پوراقدم
روابط عمومی و مسول رسیدگی به شکایات
32238207
4
رسول
تیموری النجارقی
رئیس اداره حراست
32238207
5
عزیزاله
صفری بکتاش
رئیس امور اداری
32238207
6
امیر
اسدزاده
رئیس امور مالی
32238207
7
شیرزاد
کناربروژی
سرپرست اداره نظارت و ارزشیابی
32238207
8
رضا
رنجی بوراجالو
رئیس اداره بیمه گری و درآمد
32238207
9
جواد
مجیدی
سرپرست اداره رسیدگی به اسناد پزشکی
32238207
10
اسماعیل
رون
سرپرست اداره اشنویه
44622892
11
طه
رشیدی
رئیس اداره بیمه بوکان
46246590
12
سیدصحبت اله
علوی
سرپرست اداره بیمه تکاب
45523153
13
ابوبکر
معین فر
سرپرست اداره بیمه پیرانشهر
4422699
14
فیصل 
رسولی
سرپرست اداره مهاباد
42223596
15
حمید
نصیری اقدم
رئیس اداره ماکو
34228103
16
جواد
یوسفلو
رئیس اداره خوی
36220492
17
علیرضا
حاجی حسینلو
سرپرست اداره سلماس
35241960
18
سیروس
عزیزاکرم
سرپرست اداره نقده
35624055
19
ناصر
پیری
سرپرست اداره شاهیندژ
46324476
20
رضا
بنکدار
سرپرست اداره چالدران
34262728
21
توحید
مهرتاش
سرپرست اداره چایپاره
3672511
22
مرادی 
یعقوب
رئیس اداره بیمه میاندوآب
452479945
23
حمید
کشاورزی
سرپرست اداره سردشت
44326161
24 حامد صلصالی سرپرست اداره پلدشت 34286524
25 جابر خدایاری سرپرست اداره شوط 34278348