صفحه اصلی
صفحه اصلي
آخرين ويرايش صفحه
آلبوم تصاوير
اخبار استانی
اخبار ویژه
ارجاع گرافیکی
اینترانت
بازديدها
جستجو
خبر تک خطی
دانلود یا طبیب
روابط عمومی
رهبری
زمان ديجيتال سرور
ساختار دیسک پزشکان
سایت های ویژه
سخن روز
سیستم های درون سازمانی
کارتابل ها
لینک
متون عمومي
منو
منو
نظارت
نظر خواهي
ورود كاربران

1397/3/22 سه‌شنبه در راستای اجرای تقویم آموزشی سال 97 دوره آموزشی تحلیل هزینه های درمانی در ارومیه برگزار شد این دوره آموزشی 2 روزه به مدت 16 ساعت با حضور رؤساء و کارشناسان ادارات رسیدگی به اسناد پزشکی و نظارت و ارزشیابی اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی برگزار گردید.

این دوره آموزشی 2 روزه به مدت 16 ساعت با حضور رؤساء و کارشناسان ادارات رسیدگی به اسناد پزشکی و نظارت و ارزشیابی اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان غربی برگزار گردید.

رویکرد مدیریت هزینه ای سازمان در سال 97 از رویکردهای مهم و کلیدی سازمان بیمه سلامت ایران می باشد که این مقوله در این دوره آموزشی مورد تأکید و بررسی قرارگرفت.

مباحث مطروحه در این جلسه آموزشی با توجه به فاکتورهایی از جمله تعداد بیمه شدگان، تعداد مؤسسات تشخیصی- درمانی طرف قرارداد ، تعداد نسخ پذیرش شده و میانگین سرانه درآمدی جمعیت صندوق ها ، نسبت بیماران خاص هر صندوق ، بار مراجعه بیمه شدگان به مؤسسات ، میانگین هزینه های پرداختی به تفکیک رشته های تخصصی پزشکان ، میانگین هزینه هر بار مراجعه و موضوعاتی از این قبیل طراحی گردیده بود که این موضوعات توسط شیرزاد کناربروژی رئیس اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل ارائه شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ