صفحه اصلی
صفحه اصلي
آخرين ويرايش صفحه
آلبوم تصاوير
اخبار استانی
اخبار ویژه
ارجاع گرافیکی
اینترانت
بازديدها
جستجو
خبر تک خطی
دانلود یا طبیب
روابط عمومی
رهبری
زمان ديجيتال سرور
ساختار دیسک پزشکان
سایت های ویژه
سخن روز
سیستم های درون سازمانی
کارتابل ها
لینک
متون عمومي
منو
منو
نظارت
نظر خواهي
ورود كاربران
1397/7/15 يكشنبه میلیارد و 852 میلیون تومان بیش از 5 میلیارد و 852 میلیون تومان بابت اسناد خردادماه 97 پرداخت شد در ادامه پرداختهای ماهیانه به موئسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد 100 درصد مبالغ اسناد پذیرش شده خرداد ماه 97 داروخانه ها و بیمارستانهای خصوصی و غیر دانشگاهی پرداخت شد .

در ادامه پرداختهای ماهیانه به موئسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد 100 درصد مبالغ اسناد پذیرش شده خرداد ماه 97 داروخانه ها و بیمارستانهای خصوصی و غیر دانشگاهی  پرداخت شد .

جمع این مبالغ که  بیش از 5 میلیارد و 852 میلیون تومان میباشد به حساب این موسسات در استان آذربایجان غربی واریز شد.

در ادامه سیاستهای پرداختهای ماهیانه به موسسات تلاش بر این است که موسسات از بابت اسناد درمانی سال جاری دچار مشکلات مالی نشوند در ضمن مدیران ارشد سازمان در تلاش هستند که از بابت بدهی های سال 96 نیز اقدامات موثری انجام دهند تا این مبالغ نیز به مرحله پرداخت برسد .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ