صفحه اصلی
صفحه اصلي
آخرين ويرايش صفحه
آلبوم تصاوير
اخبار استانی
اخبار ویژه
ارجاع گرافیکی
اینترانت
بازديدها
جستجو
خبر تک خطی
دانلود یا طبیب
روابط عمومی
رهبری
زمان ديجيتال سرور
ساختار دیسک پزشکان
سایت های ویژه
سخن روز
سیستم های درون سازمانی
کارتابل ها
لینک
متون عمومي
منو
منو
نظارت
نظر خواهي
ورود كاربران

1397/7/17 سه‌شنبه براساس دستورالعملهای مصوب سازمان بیمه سلامت ایران: تیم بازرسی اداره کل نظارت و ارزشیابی سازمان در اداره کل آذربایجان غربی حضور یافت این تیم چهار نفره امروز جهت کنترل فرایندهای اجرائی حوزه نظارت و ارزشیابی اداره کل بیمه سلامت آذربایجان غربی به مدت سه روز وارد ارومیه شدند . تیم بازرسی حوزه نظارت و ارزشیابی سازمان جهت پایش فرایندهای اجرائی مربوط به عفد قراردادها و بازدید های نظارتی و ارزشیابی موسسات تشخیصی درمانی طرف قرارداد در ارومیه حاضر شده اند و در طی این 3 روز ضمن سرکشی به برخی از موسسات درمانی و بیمارستانهای استان و همچنین بررسی مدارک و پرونده های این موسسات به پایش فرایندهای اجرایی این حوزه خواهند پرداخت .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ